Home > Economy news > Η Αγορά Χρυσού και Ασημιού – 16 Μαϊου.

Η Αγορά Χρυσού και Ασημιού – 16 Μαϊου.

May 16, 2011

Η Αγορά Χρυσού και Ασημιού άνοιξε σήμερα αρνητικά, οι τιμές και των δύο πολυτίμων μετάλλων κινούνται πτωτικά.

Η τιμή του Χρυσού.

Η τιμή του Ασημιού.

Advertisements
%d bloggers like this: